Декларация за поверителност

Онлайн магазин на Аллокакок България ЕООД

Цялото съдържание, съдържащо се на уеб сайта, като напр. текст, графика, лога, икони с бутони, изображения, аудиоклипове, цифрово съдържание за изтегляне и софтуер, е собственост на Аллокакок България ЕООД или на лицата, предоставили съдържанието, и е защитено от международните закони за авторското право. Нито уеб сайта, нито част от него не могат да бъдат възпроизвеждани, дублирани, копирани, продавани, препродавани, посещавани или по друг начин използвани за търговски цели без изричното писмено съгласие нa Аллокакок България ЕООД.


Удостоверение от комисия за защита на личните данни

 

Вашата поверителност

Декларация за поверителност на Аллокакок България ЕООД има за цел да демонстрира нашето ангажиране за опазване на вашите лични данни. Всички лични данни, които предоставяте, се използват, за да ви предоставим възможно най-добрата информация. В нашия формуляр за обратна връзка и във формуляра на каталога ни, ние отправяме молба към вас да ни предоставите някои свои лични данни, които са необходими за изпращане/отговор на информацията, която сте поискали от нас. Ние също така ви молим и за други данни, голяма част от които се предоставят по желание. Моля, не ни съобщавайте неща, които не искате да знаем. Аллокакок България ЕООД използва тази информация, за да разбере по-добре клиентската си база, за да може да предлага услуги на по-високо ниво.

Неоповестяване пред трети страни. Освен ако нямаме ваше изрично, писмено съгласие, ние няма да оповестяваме вашата лична информация пред никакви трети страни. Няма да продаваме, отдаваме под наем или да търгуваме с вашата лична информация с комерсиална цел, без вашето изрично съгласие. Възможно е да събираме статистически данни относно употребата на нашия онлайн магазин, като например модели на трафика през уеб сайта и свързаната с него информация, като тази информация няма да включва никаква лична информация, по която бихте могли да бъдете идентифицирани.

 

Сигурността на вашата информация

Ние следваме строги процедури за сигурност при съхранението и оповестяването на информацията, предоставена ни от вас. Правим това с цел да предотвратим неоторизиран достъп или неправомерна обработка на вашите лични данни.

 

Имейл

Аллокакок България ЕООД ще ви изпраща имейли, единствено ако поискате повече информация. Възможно е и да използваме вашия имейл адрес, за да потвърдим поръчка/заявка и да отговорим на евентуални въпроси, които отправяте онлайн. Няма да ви досаждаме, ако не желаете повече информация!

 

Новинарски бюлетин

Когато се абонирате за нашия новинарски бюлетин, можете да сте сигурни, че вашите лични данни и имейл адрес няма да бъдат продавани, разменяни или по друг начин споделяни с трети страни. Ние пазим вашата лична информация неприкосновена и ще използваме имейл адреса ви само, за да ви изпращаме новинарските бюлетини, които сте поискали. Можете да се отпишете от абонамента по всяко време.

 

Политика относно децата

Ако сте на възраст под 18 години, можете да използвате нашия онлайн магазин, само с присъствието на родител или настойник. В съответствие със Закона за неприкосновеността на детето онлайн, ние няма съзнателно да събираме каквото и да е информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, не можете да се регистрирате, нито да ни предоставите каквато и да е лична информация. Моля, обърнете се към родителите си, които да се свържат с нас, за да ни предоставят тази информация.

 

Вашето съгласие

Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че ние можем да събираме и използваме вашите лични данни по начина, описан в настоящата политика за личните данни. Всички промени по нашата политика за личите данни, ще бъдат публикувани на този уеб сайт.